Punkt Pivot

Kolejnym niezwykle ważnym elementem służącym do wyznaczania poziomów wsparcia i oporu jest punkt Pivot. Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na jego temat, tak abyś mógł natychmiast wprowadzić je w życie.

 

Podstawy

 

Inwestorzy większości rynków finansowych używają często 3 najważniejszych wartości cenowych:

  • ceny minimalnej
  • ceny maksymalnej
  • ceny zamknięcia

 

Na ich podstawie wyznaczają oni inny ważny obszar – tak zwany punkt Pivot (Pivot Point). Bardzo często służy on jako kolejna forma Support / Resistance oraz pokazują nam zachowanie rynku w danej chwili.

 

Ramy czasowe w jakich chcemy wyznaczać punkt Pivot mogą obejmować: 1 dzień, 1 tydzień i 1 miesiąc.

 

Najczęściej używanym i jednocześnie najważniejszym z nich jest Daily Pivot (1 dzień. Najmniej istotnym okresem czasowym jest Monthly Pivot (okres 1 miesiąca), który stosowany jest rzadko i raczej tylko przez długoterminowych inwestorów Forex (swing traders).

 

 

Jak obliczyć punkt Pivot?

 

Daily (Central) Pivot obliczamy z prostego wzoru:

P = (Low + High + Close) / 3.

 

Czasem jednak spotykana jest również wersja P = (Low + High + Open + Close) / 4,
lub taka, która kładzie nacisk na cenę Close: P = (Low + High + Close + Close) / 4.

 

Jeśli w danym momencie PA znajduje się powyżej P rynek postrzegamy jako Bullish, jeśli natomiast poniżej – kontrolę trzymają Bears.

 

Używając tych samych wartości Low, High, Close (L, H, C) możemy również obliczyć dodatkowe obszary SR, które często okazują się być bardzo istotne:

 

Obszary Pivot w Forex

 

 

Wskaźnik Pivot Points

 

Mimo, że przedstawione wzory wcale nie są skomplikowane – w dzisiejszych czasach raczej używamy do tego celu wskaźników lub w najgorszym przypadku tabelki Excel.

 

Na wykresie z naniesionym indykatorem punkty pivot wyglądają następująco:

Szare linie na rysunku oznaczają Central Pivot, zielone pokazują odpowiednie poziomy oporu R1, R2 i R3, czerwone linie natomiast oznaczają poziomy wsparcia S1, S2 i S3.

 

 

Ustawienia wskaźnika

 

Musimy jeszcze wspomnieć na temat różnych możliwości ustawień wskaźnika punkty pivot, gdyż bardzo często posiada on opcję konfiguracji czasowej, to znaczy ustalenia którą godzinę ma on wziąć jako pierwszą kalkulując Daily Pivot.

Większość inwestorów używa do tego celu GMT 0, bez względu na to w jakiej strefie czasowej mieszkają ani gdzie znajduje się ich broker. Tego typu ustawienia wydają się najbardziej rzetelnie pokazywać obszary SR, prawdopodobnie właśnie dlatego, że używa ich większość inwestorów na całym świecie.

 

Jeśli chodzi o Time Frames przy których będziemy chcieli odczytywać punkt Pivot, to będziemy chcieli skupić się na niskich ramach czasowych od M1 do H4 włącznie lub ewentalnie D1 jeśli chcemy wyznaczyć Weekly Pivot.

 

 

Przykłady użycia Punktów Pivot

 

Oto kilka przykładów odbić od różnych poziomów wyznaczonych przez Pivot Points.

 

Przykład 1

 

 

Przykład 2

 

Podsumowając, prawdopodobnie najlepszym wykorzystaniem Punktów Pivot w dobie tysięcy wyspecjalizowanych wskaźników jest potwierdzanie swoich decyzji w przypadku pokrycia poziomów SR z odczytami innych indykatorów.

 

 

Więcej informacji na temat punktów Pivot możesz znaleźć zapisując się do naszej szkoły Atomic Forex.

Podczas intensywnego kursu w postaci video nauczymy Ciebie jak regularnie zarabiać średnio 52.2% miesięcznie (około 2% dziennie).

Zapisy do szkoły Atomic Forex

Więcej informacji o naszej szkole

 

 

poprzedni artykuł
wszystkie artykuły kursu Forex
następny artykuł

 

Atomic Forex

Informacje
Oferowane usługi
Pozostałe
La Palma 2 Strona główna Darmowy kurs Ryzyko Forex
El Cotillo 35650 Nasza misja Szkoła Forex Polityka prywatności
Fuerteventura Wyniki systemów Wakacje z Forex
Canary Islands Opinie klientów Program partnerski
Spain Forma kontaktowa Rekrutacja